Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiƫle ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig. In een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Personeelsgeleding:

  • Dhr. N. Bakker (voorzitter)
  • Dhr. GW Termaat (secretaris)
  • Mevr. M. Hoogenkamp-Otte
  • Dhr. A. Streppel
  • Dhr. N. Zintel

Oudergeleding:

  • Mevr. C. Duteweerd
  • Dhr. A. Werkhoven
  • -vacature-

Leerlinggeleding:

  • -vacature-
  • -vacature-