Praktische info

Onze locaties

Locatie UDO vakgericht vmbo
Sprengenweg 81
7314 PH Apeldoorn

Locatie UGO verkennend vmbo
Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn

8225 Locatiekaartje Website 1200x627

Veelgestelde vragen

Als het niet bevalt, gaan we met je in gesprek. De samenwerking tussen UDO en UGO biedt ruimte om hier flexibel mee om te gaan.
Leerlingen van UDO beginnen hun dag aan de Sprengenweg en zullen daar de meeste lessen volgen. Leerlingen van UGO beginnen hun dag aan de Waleweingaarde en zullen daar de meeste lessen volgen. Afhankelijk van je leerroute en de keuzevakken die je volgt, kan het zo zijn dat je ook buiten je eigen schoolgebouw les krijgt. Bijvoorbeeld de techniek lessen volg je in de techniektoren van UDO, maar HBR volg je in de bakkerij van UGO. En we maken ook gebruik van externe locaties om te leren in de praktijk. Bijvoorbeeld bij een bedrijf.Wel is het zo dat UGO zich uiteindelijk gaat vestigen aan de Prinses Beatrixlaan. In schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 staan er verbouwingen gepland aan de locaties van UDO en UGO. Het gebouw aan de Waleweingaarde is een tijdelijk onderkomen.Voor leerlingen van UGO betekent dit dat zij hun eerste leerjaar (2023-2024) doorbrengen aan de Waleweingaarde en daarna verder gaan aan Prinses Beatrixlaan.
Voor leerlingen van UDO betekent dit dat zij daar hun tweede leerjaar zullen doorbrengen. In schooljaar 2024-2025 wordt het gebouw helemaal verbouwd en vanaf schooljaar 2025-2026 wordt deze in gebruik genomen.
Je kan op je aanmeldformulier aangeven of je bij iemand in de klas wilt komen. We gaan dan uiteraard nog wel even overleggen met je basisschool of het handig is als jullie bij elkaar in de klas komen. Ook als je niet in dezelfde klas komt, kan het toch zijn dat je bepaalde lessen wel samen volgt. Dat komt omdat leerlingen op verschillende niveaus hun lessen volgen.
Dat kunnen we nu nog niet precies aangeven. Eerst gaan we met de gemeente in overleg welke aanpassingen nodig zijn om tot twee geschikte locaties voor de scholen te komen. We willen alle voorbereidingen voor het nieuwe onderwijs, dus ook het huisvestingsplan, binnen de komende twee jaar realiseren. We doen ons best om het onderwijs zo min mogelijk te hinderen.
Als bij jou Dyslexie is vastgesteld gaan we de eerste schoolweek meteen met jou bespreken hoe we je kunnen helpen. We hebben verschillende mogelijkheden.
Na twee brugjaren waarin leerlingen volop ontdekken wat bij ze past, kiezen de leerlingen een profiel. OP UGO is dat het brede profiel Dienstverlening & Producten, waarin zij allerlei verschillende beroepen verkennen. (Voeding & Horeca, Multimedia & Vormgeving; Economie & Ondernemen; Groen & Natuur, Sport & Recreatie, Techniek of Zorg & Welzijn). Op UDO kiezen leerlingen voor een beroepsprofiel: Zorg en Welzijn, Bouwen Wonen en Interieur, Produceren Installeren en Energie, Mobiliteit en Transport. Zij gaan vakgericht aan de slag.
Ja, je krijgt per week een paar uur de mogelijkheid om keuzevakken te volgen. Dit noemen we ook wel talenturen. Je kunt verschillende richtingen kiezen, zoals ICT, Theater of Sport.
Het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders is de coach die je vanaf dag 1 hebt.
Ja, er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het nieuwe concept. Daarvoor hebben we ook andere scholen in het binnen- en buitenland bezocht.
Op beide scholen zitten straks ongeveer 1000 leerlingen. Dit zijn nieuwe leerlingen, maar ook nog de leerlingen die hun opleiding van Sprengeloo, Edison en Cortenbosch afmaken.