Praktische info

Onze locaties

Locatie UDO vakgericht vmbo
Sprengenweg 81
7314 PH Apeldoorn

Locatie UGO verkennend vmbo
Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn

8225 Locatiekaartje Website 1200x627

Veelgestelde vragen

Als je kiest voor UGO krijg je les aan de Prinses Beatrixlaan, kies je voor UDO, dan start je aan de Sprengenweg. De scholen staan vlak bij elkaar, waardoor je soms ook les hebt op de andere school (bijvoorbeeld bij beroepenoriëntatie) UGO is een openbare school, UDO is een confessionele (christelijke) school.
Dat hangt van het aantal aanmeldingen af maar we streven naar klassen van 20 tot 25 leerlingen. Soms kan dat wat meer zijn, bijvoorbeeld in de theoretische leerweg (mavo) en soms wat minder, bij basis/kader. Het belangrijkste uitgangspunt is dat leerlingen de juiste aandacht en begeleiding krijgen.
Je kan op je aanmeldformulier aangeven of je bij iemand in de klas wilt komen. We gaan dan uiteraard nog wel even overleggen met je basisschool of het handig is als jullie bij elkaar in de klas komen. Ook als je niet in dezelfde klas komt, kan het toch zijn dat je bepaalde lessen wel samen volgt. Dat komt omdat leerlingen op verschillende niveaus hun lessen volgen.
Heb jij extra ondersteuning nodig (bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt, ADHD hebt, autistisch bent, moeite met rekenen hebt) dan kun je binnen UGO en UDO extra hulp krijgen. Dit gaat altijd in overleg met je coach en je ouders. We vragen ook de basisschool of de extra ondersteuning voor jou nodig is. Ouders kunnen in overleg met de coach contact opnemen met onze ondersteuningscoördinatoren of brugklascoördinatoren.
Als bij jou dyslexie/dyscalculie is vastgesteld gaan we de eerste schoolweek meteen met jou bespreken hoe we je kunnen helpen. We hebben verschillende mogelijkheden.
Anders dan op de basisschool, zit je niet in 1 lokaal. Je wisselt van plek, als je een ander vak hebt. Bij UDO heb je les in lokalen, bij UGO kun je ook les hebben op een domeinplein (een grote ruimte waar je samen kunt werken). Je hebt een lesrooster waarin staat waar je les hebt, welk vak en welke docent. Je dagen zijn niet altijd hetzelfde, soms ben je vroeg uit, soms wat later. Dat klinkt misschien moeilijk, maar daarom helpen we je in de introductiedagen op weg! Na een week weet je niet beter.
De leerlingen starten in een tweejarige gemengde brugklas. (bijvoorbeeld kader/mavo of basis/kader) Je krijgt cijfers passend bij jouw niveau en we dagen je uit om een ander (bovenliggend) niveau te doen. Dit kan betekenen dat je enkele vakken op een ander niveau doet.
Op beide scholen zitten ongeveer 1000 leerlingen. Dit zijn leerlingen van UDO en UGO, maar ook nog de leerlingen die hun opleiding van Sprengeloo, Edison en Cortenbosch afmaken.
Na twee brugjaren, waarin leerlingen volop ontdekken wat bij ze past, kiezen de leerlingen een profiel. OP UGO is dat het brede profiel Dienstverlening & Producten, waarin zij allerlei verschillende beroepen verkennen. (Voeding & Horeca, Multimedia & Vormgeving, Economie & Ondernemen, Groen & Natuur, Sport & Recreatie, Techniek of Zorg & Welzijn). Op UDO kiezen leerlingen voor een beroepsprofiel: Zorg en Welzijn, Bouwen Wonen en Interieur, Produceren Installeren en Energie, Mobiliteit en Transport. Zij gaan vakgericht aan de slag.
De coach is een docent, die jou begeleidt in het jouw plek vinden in de school, leren leren, keuzes maken voor de toekomst, hij/zij is erg nieuwsgierig naar jou (wie ben je, wat vind je leuk, wat kan je, wat wil je?) Hij heeft ook gesprekken met jou, samen met je ouders. In de brugklas komt de coach een keer op huisbezoek om jou en je ouders nog beter te leren kennen. De coach vind het belangrijk om samen met jou en je ouders er voor te zorgen dat jij een fijne schooltijd hebt. Jouw coach is je eerste aanspreekpunt. Jij en je ouders kunnen altijd bij hem/haar terecht.
Het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders is de coach die je vanaf dag 1 hebt.
Als het niet bevalt, gaan we met je in gesprek. De samenwerking tussen UDO en UGO biedt ruimte om hier flexibel mee om te gaan.
Naast de gewone lessen krijg je de kans om uit een breed pakket van allerlei talentlessen te kiezen en je talenten te ontdekken. Dit kan van alles zijn: fotografie, toneelspelen, diverse sporten, dans, kleding maken, koken en nog veel meer.
Je krijgt twee jaar de tijd om kennis te maken met de profielen en keuzedelen binnen beide scholen. Je kunt dus ook in de andere school kijken en je oriënteren tijdens deze lessen. Je oriënteert je op 9 richtingen, zodat je eind leerjaar 2 een goede keuze kunt maken voor het profiel, waarin jij je diploma gaat halen. Dat kan dus op de andere school zijn, als daar het profiel is, wat beter bij je past.
We zorgen ervoor dat er een zachte landing voor jou is in de brugklas. Wij zorgen dat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo prettig mogelijk voor je loopt. Daarvoor hebben we ook contact gehad met je leerkracht van groep 8, zodat zij ons kunnen vertellen wat het beste voor jou is. Leerjaar 1 en 2 op UDO en UGO zijn inhoudelijk hetzelfde, waardoor je makkelijk kunt switchen van plek, mocht je een profiel kiezen op de andere school, als je naar leerjaar 3 gaat.
  • UDO heeft het profiel Zorg en Welzijn en 3 profielen in de Techniek (PIE,BWI, M&T).
  • UGO heeft het profiel Dienstverlening &Producten, waarbij je de keus hebt uit heel veel keuzedelen uit verschillende beroepsvelden.
We zorgen verder voor een goede aansluiting op de school die na onze school komt (bijvoorbeeld het MBO of de HAVO)
Vanaf klas 1 heb je lessen in LOB, dit heb je samen met je coach. Hier wordt samen met jou gekeken waar jouw talenten liggen, welke beroepenoriëntatie het meest bij jou past, zodat je een goede keuze kunt maken voor een profiel. In klas 3 en 4 wordt er samen met jou gewerkt aan een goede keuze voor een vervolgopleiding.
Nee, we beginnen met introductiedagen, een aantal dagen waarin we je alles uitleggen over de school, het lesrooster, je tas inpakken met de juiste boeken enz. Maar waar je ook je klasgenoten en coach nog beter leert kennen.
Ja, in de brugklas ga je na een paar weken 2 dagen op kamp. Zo leer je de docenten en je klasgenoten ook op een andere manier kennen. In de bovenbouw ga je ook nog een week op reisweek.
Voor de grote vakantie, op 26 juni, word je een middag uitgenodigd op je nieuwe school. Je leert dan je klasgenoten, je coach en het gebouw al een beetje kennen. Zo weet je precies waar je na de zomervakantie start
Nee, je leert niet alleen voor cijfers. Naast het leren voor een vak vinden wij het ook belangrijk dat je een aantal vaardigheden ontwikkelt. Daar heb je de rest van je leven plezier van. Denk daarbij aan samenwerken, communiceren, ICT-vaardigheden, creatief denken, kritisch denken, mediawijsheid, omgangsvormen, presentaties houden. Samen met je coach kijk je naar je cijfers en maakt een plan hoe dit te verbeteren of zo te houden. Dit leer je bij vakken als talentontwikkeling, LOB-lessen en projectonderwijs. In een driehoeksgesprek presenteer je je plannen aan je ouders/verzorgers.
Ja, soms ga je naar een bedrijf toe, b.v. New techpark, maar soms komen ook gastdocenten op school langs om over hun bedrijf en beroep te vertellen.
Vanaf de brugklas werk je ook aan projecten. Hierbij leer je andere vaardigheden ontwikkelen: creatief denken, samenwerken, op zoek naar oplossingen, onderzoek doen. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor later.
Ja, je gaat stage lopen. In klas 1 loop je een dag mee met een ouder/familielid/bekende . In klas 2 ga je twee dagen stage lopen bij een beroep dat je leuk lijkt en in de 3e en 4e klas ga je zelfs hele weken stage lopen bij een bedrijf dat past bij het profiel dat je gekozen hebt.