Keuzewijzers

Keuzewijzers zijn informatie boekjes, in principe voor leerlingen in klas 2. Er is een editie voor basis/kader en één voor GL/TL.
De leerlingen maken eind leerjaar 2 een keuze voor een profiel en bij sommige profielen ook een vakkenpakket keuze. De profielen presenteren zich in de Keuzewijzer en er is algemene informatie te vinden over het onderwijs in leerjaar 3&4 (de bovenbouw).

Voor ieder cohort (de periode van 2 jaar waarin het PTA wordt afgenomen) wordt er een nieuwe Keuzewijzer uitgegeven.
Aan de inhoud van de Keuzewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.