Dyscalculie

Als je moeite hebt met rekenen, ga je allereerst merken dat je niet de enige bent op school. Het eerste jaar doorlopen we in de reken/wiskundeles de basis van het rekenen vanaf begin groep 6. De meeste leerlingen merken al gauw dat ze eigenlijk toch best goed kunnen rekenen.

We bekijken de rekenresultaten vanuit het basisonderwijs en je maakt twee instaptoetsen. Als we vermoeden dat er sprake is van ernstige (hardnekkige) rekenproblemen kan je extra ondersteuning voor de reken/wiskundeles krijgen (1 uur per week). In de loop van het jaar bekijken we hoe groot de problemen zijn en of je een verklaring krijgt.

Leerlingen met dyscalculie of ER (ernstige hardnekkige rekenproblemen) krijgen, naast de extra hulp in alle leerjaren, ook de volgende faciliteiten: extra tijd voor proefwerken waar je moet rekenen, je rekenmachine altijd mogen gebruiken en het (waar nodig) gebruik maken van onthoudbladen.

Tijdens de les

Bij alle vakken waar rekenen een rol speelt houden docenten rekening met leerlingen met dyscalculie / ernstige rekenproblemen. Zo mag je voor schooltoetsen onder andere een tafelkaart, onthoudschrift en rekenmachine gebruiken en krijg je extra tijd.

Rekenexamen

We proberen je zo goed mogelijk voor te bereiden op het (aangepaste) rekenexamen.

Meer informatie?

Bekijk ons beleidsplan Rekenen.