Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke vormen van begeleiding we je kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. De leerlingbegeleiding komt op het volgende neer:

Hulp bij het leren
Bij leerproblemen kun je hulp krijgen van gespecialiseerde leraren. Denk aan dyslexie en problemen op het gebied van rekenen, woordenschat en motoriek.

Hulp bij het kiezen
In de onderbouw adviseert de coach/mentor je bij het kiezen van een profiel. De decaan, die alles weet van opleidingen en beroepen, helpt de coach/mentor daarbij. In de bovenbouw helpen we je een vervolgopleiding te kiezen.

Hulp bij het leven
Bij persoonlijke problemen kun je ook terecht bij de coach/mentor. Hij/zij zal in overleg met jou zoeken naar de juiste hulp.

Hieronder vind je ons schoolondersteuningsprofiel. Wij hebben een versie voor ouders en een versie voor leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel ouders

Schoolondersteuningsprofiel leerlingen