Het kernteam is een samenstelling van mensen van binnen en buiten de school die snel moeten kunnen handelen. Dit kernteam komt eens per twee weken bij elkaar of, indien nodig, op afroep.

Hierin zitten vertegenwoordigers van school, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en het CJG. Het zijn gespecialiseerde mensen die weten wat jou op jouw leeftijd allemaal dwars kan zitten, op school of thuis. Ze zijn verplicht jou zo goed als ze kunnen te helpen en ze hebben de belofte afgelegd dat ze met niemand anders dan met elkaar jouw situatie bespreken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat andere leerlingen of leraren zonder jouw toestemming iets te horen krijgen. Een uitzondering kan gemaakt worden als de veiligheid van jou of iemand anders in gevaar is.