Contact met ouders

Op UDO vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Wij geloven dat het succesvol doorlopen van jouw schooltijd een zaak is van samenwerking en afstemming tussen school en thuis. Elkaar informeren, verwachtingen uitspreken en samen betrokken zijn bij jouw ontwikkeling, is daarin een onmisbaar aspect.

Kennismaking met ouders

In leerjaar 1 komt de coach bij jou thuis kennismaken met je ouders. Aan het begin van het schooljaar ontvang je hierover bericht.

Ouders van leerlingen in leerjaar 2, 3 en 4 ontvangen aan het begin van het schooljaar een uitnodiging voor een kennismakingsavond. We organiseren die bijeenkomst met een algemeen deel en een deel met de mentor.

Ouderavonden

Jaarlijks wordt er een aantal ouderavonden gehouden. Een ouderavond gaat altijd over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld hoe het gaat met je op school of het kiezen van een leerweg/profiel. Een ouderavond is meestal bedoeld voor de ouders van een bepaald leerjaar. De data van de verschillende ouderavonden staan in onze jaaragenda.

Spreekavonden

Een paar keer per jaar hebben je ouders gelegenheid om of met je mentor en jou te praten over jouw voortgang of in gesprek te gaan met een van je leraren. Daarvoor ontvangen ze bericht op hun account.

Wanneer je ouders tussendoor een van de leraren willen spreken of hen iets willen vragen, kunnen ze hen mailen. Een overzicht van de docenten en hun mailadres vind je binnenkort op deze site.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief houden we jou en je ouders op de hoogte van wat er op onze school speelt. De nieuwsbrief ontvangen je ouders een aantal keer per jaar in hun mailbox. Verandert het mailadres van je ouders? Vraag dan aan hen om dit aan te passen in Somtoday of contact hierover op te nemen met de leerlingenadministratie.

Nieuwsbrief ouders oktober 2023
Nieuwsbrief ouders nr. 1 2023-2024

Post

De meeste informatie en brieven versturen wij per mail naar ouders en leerlingen. Verandert uw e-mailadres, past u dit dan aan in Somtoday.
Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen, dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met de leerlingenadministratie. Zij zorgen ervoor dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

Brieven per post en formulieren, waarvoor een handtekening nodig is, sturen wij naar het adres waarop de leerling ingeschreven staat.

Social Media

Op www.veluwseonderwijsgroep.nl en www.udo.nl staat informatie over onze school. Op deze pagina vind je ook de schooleigen pagina van Sprengeloo voor leerjaar 2, 3 en 4. De website blijft in beweging, net als de school. Er worden regelmatig interessante en handige mogelijkheden en links toegevoegd. Ook hebben wij een eigen instagrampagina waarop we je informeren over allerlei zaken die op school plaatsvinden.

Bij bijzondere activiteiten worden foto’s gemaakt door docenten en leerlingen. Sommige foto’s worden op de website of op Social Media geplaatst. De school heeft toestemming nodig van je ouders/verzorgers om foto’s te mogen publiceren. Je krijgt daarvoor een formulier dat je kunt laten tekenen door hen. Je ouders kunnen ook via Somtoday aangeven of ze toestemming geven voor het gebruik van foto's. Heb je er bij nader inzien toch bezwaar tegen dat er foto’s geplaatst worden waar jij op staat, dan moet je ons dat schriftelijk melden, we verwijderen dan deze foto.

Heb je zelf leuke foto’s of nieuwsartikelen, dan kun je die via het mediateam laten plaatsen. Contactpersoon is de heer N. Zintel, e-mail: n.zintel@veluwseonderwijsgroep.nl.