Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examencohort 2021-2023
De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2021-2023. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, hebben ze gemaakt in schooljaar 2021-2022. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2022-2023) gemaakt.

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 voor het schooljaar 2021-2023 zijn terug te vinden op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo.

Examencohort 2022-2024
De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2022-2024. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, maken ze in schooljaar 2022-2023. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2023-2024) gemaakt.

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 voor het schooljaar 2022-2024 zijn terug te vinden op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo.

Examenreglement
Momenteel wordt het examenreglement vastgesteld voor schooljaar 2022-2023. Deze vind je straks terug op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo.