Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examencohort 2021-2023
De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2021-2023. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, hebben ze gemaakt in schooljaar 2021-2022. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2022-2023) gemaakt.

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 voor het schooljaar 2021-2023 zijn terug te vinden op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo.

Het vastgestelde examenreglement voor de huidige leerlingen leerjaar 4 van Sprengeloo (schooljaar 2022-2023) valt in het cohort 2021-2023 en is hieronder te vinden:

Examenreglement VMBO 2021 2023 Sprengeloo


Examencohort 2022-2024

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2022-2024. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, maken ze in schooljaar 2022-2023. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2023-2024) gemaakt.

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 voor het schooljaar 2022-2024 zijn terug te vinden op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo.

Het vastgestelde examenreglement voor het cohort 2022-2024 voor de leerlingen van Cortenbosch, Edison en Sprengeloo is hieronder terug te vinden. Deze is van toepassing voor de huidige leerlingen in leerjaar 3 (schooljaar 2022-2023) en voor volgend schooljaar voor de leerlingen in leerjaar 4 (schooljaar 2023-2024). Deze staat ook op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo.

Examenreglement vmbo 2022-2024