Projectweken

Een aantal keren per jaar is er een week, waarin wij het lesrooster gedeeltelijk loslaten. In deze week gaan de leerlingen uit leerjaar 1 aan de slag met wat zij de periode ervoor geleerd hebben, samen met andere leerlingen. Elke keer staat één onderwerp centraal. Hieraan wordt gewerkt binnen en buiten de school. Voor de brugklassers is dat natuurlijk in de eerste projectweek 'kennismaking'. Dus dat betekent kamp!