Missie en visie

Bij UGO staat het leren van jou als leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we passend onderwijs: we dagen je uit naar je beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan praktische (beroeps-)vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en het samenvoegen van praktijk en theorie.

We willen onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. We hebben oog voor elkaar en voor onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leer- en werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

Samen leven, samen leren
Leerlingen en medewerkers respecteren elkaar, laten elkaar tot hun recht komen, voelen zich geaccepteerd en veilig en willen samen leren.

Aandacht en begeleiden
Wij hebben aandacht voor elke leerling. We geven je de ruimte je te ontwikkelen door je passend onderwijs te bieden.

Maatschappelijk betrokken
Wij maken actief deel uit van de wereld om ons heen en stimuleren de leerlingen om mee te doen.