Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van UDO. Het leerlingenstatuut wordt momenteel opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Zodra deze definitief is, zal deze hier te vinden zijn.