Basis- en studievaardigheden

Onder basisvaardigheden verstaan wij vaardigheden die vakoverstijgend zijn en belangrijk zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. De belangrijkste basisvaardigheden waarop wij begeleiden zijn: rekenen, begrijpend lezen en spelling. Op basis van de toetsen bepalen wij welke leerlingen in aanmerking komen voor de begeleiding op de basisvaardigheden. Deze begeleiding is kortdurend en wordt geƫvalueerd om de voortgang van uw zoon of dochter te monitoren.

Onder studievaardigheden verstaan wij vaardigheden zoals het verzamelen van informatie, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, aantekeningen maken, samenvatten en presenteren. Studievaardigheden worden aangeboden tijdens de coach-/mentorlessen.