Activiteiten

Leren is belangrijk, maar kun je overal doen, dus ook buiten de muren van de school. Daarom organiseren wij voor alle leerjaren verschillende activiteiten. Deze activiteiten vind je terug in de jaaragenda.

Projectweken leerjaar 1

Na elke periode in leerjaar 1 is er een week (7x per jaar), waarin we het lesrooster gedeeltelijk loslaten en allerlei activiteiten in en buiten de school organiseren. Ook zijn er opdrachten waarbij je als afsluiting van de periode buiten school klussen doet die passen bij het thema van die periode. Het zijn weken waarin je op een andere manier kennis en vaardigheden opdoet.

Activiteiten leerjaar 2 t/m 4

In deze projectweken organiseren wij ook activiteiten voor leerjaar 2 t/m 4. Dit kan een week vol activiteiten zijn of op een aantal dagen. Bijvoorbeeld omdat we aan een thema werken en je bij een paar vakken of zelfs alle vakken dat thema tegenkomt. Er vinden verschillende activiteiten plaats, zoals sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en muziekvoorstellingen, bezoeken aan Markant en Coda of andere musea.

Een beeld krijgen van onze activiteiten? Kijk op onze Social Media voor verslagen en foto's!

Voetbaltoernooi