Topsport Talent en Ruimte voor Talent

Onze school is één van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland. Als TTS-school biedt UDO leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

De Topsport Talentscholen werken samen met het landelijke Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport. Op de website www.evot.nl vind je uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Topsport Talent School