Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk of vertrouwelijk gesprek, dan kun je op UDO terecht bij de vertrouwenspersoon/counselor of schoolmaatschappelijk werkster.

Interne vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Binnen onze school hebben wij twee vertrouwenspersonen. Hieronder staan de gegevens:

M. (Maarten) Boeve
Mailadres: m.boeve@veluwseonderwijsgroep.nl

S. (Susanne) Doeleman
Mailadres: s.doeleman@veluwseonderwijsgroep.nl

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Gaat het thuis of op school om wat voor reden dan ook niet goed, dan kun je ook bij het SMW terecht. Het kan zijn dat je gepest wordt of lastiggevallen door bijvoorbeeld een loverboy. Of dat je je verdrietig voelt omdat je ouders gescheiden zijn. Of dat je het moeilijk vindt om vrienden te maken. Kortom: als je hulp nodig hebt die je mentor je niet kan geven, dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. We kunnen je ook doorverwijzen naar het algemene maatschappelijk werk.