Schoolstewards

Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die je helpt om te leren voor later. In dat leren hoort in onze ogen ook verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school.

Om die reden werken wij met het programma Schoolsteward: leerlingen surveilleren tijdens de pauze in de aula. Ze spreken, waar nodig, andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Vandaar de passende slogan: Schoolsteward, spreekt je aan!
Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of gastvrouw van de school.

Het programma Schoolsteward helpt ons onze leerlingen echt verantwoordelijkheid te geven en waarden mee te geven die wij belangrijk vinden en die wij verwoord hebben in ons schoolplan.