Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De Veluwse Onderwijsgroep maakt deel uit van Samenwerkingsverband VO 25-05. Binnen dit samenwerkingsverband bestaat de afspraak dat we iedere leerling een passende onderwijsplek bieden. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school die hun eerste voorkeur geniet. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte bekijken we of de school in staat is de gewenste ondersteuning te bieden.