Overgangsnormen Veluws College Cortenbosch

Voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4 van VC Cortenbosch gelden de volgende overgangsnormen:

ALGEMENE OVERGANGSNORMEN

 • Alle vakken zijn bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar.
 • In de overgangsnormen telt het cijfer 5 voor één, het cijfer 4 voor twee en het cijfer 3 voor drie tekorten.
 • We werken met afgeronde cijfers (hele cijfers), tenzij expliciet wordt genoemd dat het om onafgeronde cijfers gaat (op 1 decimaal).
 • De cijfers 5, 4, 3, 2 en 1 tellen elk voor één onvoldoende.
 • Voorwaardelijke bevordering is niet mogelijk. Dit betekent ook dat het opleggen van taken om alsnog bevorderd te kunnen
  worden niet is toegestaan.

Er zijn twee soorten normen mogelijk:

Verplichte normen: worden deze niet gehaald dan kan een leerling niet bevorderd worden.
Subnormen: worden deze niet gehaald dan beslist de docentenvergadering of een leerling al dan niet bevorderd wordt. Criteria hierbij zijn o.a.:

 • intellectuele vermogens
 • abstractievermogens
 • zelfstandigheid
 • plannen en organiseren
 • kunnen en willen samenwerken
 • verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
 • resultaten van CITO genormeerde toetsen

Worden de verplichte norm en de subnorm gehaald, dan wordt de leerling in ieder geval bevorderd.

De docentenvergadering behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van de overgangsnormen af te wijken en een leerling in een bepaalde schoolsoort te plaatsen.
Een leerling mag niet 2 keer hetzelfde leerjaar overdoen. In de brugklas en tweede leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, bij zwaarwegende argumenten kan de vergadering bij hoge uitzondering hiervan afwijken. De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

SPECIFIEKE OVERGANGSNORMEN

Overgangsnormen CB 2023 2024