Overgangsnormen

Voor leerjaar 1 en 2 hebben alle leergebieden een Leerstofplanner (LSP) gemaakt. Voor leerjaar 3 en 4 werken we met het Programma van Toetsing en Afstemming (PTA). Dit is een wettelijk document dat elke sectie heeft gemaakt voor het vak.

Omdat je wilt weten met welke resultaten je over kan gaan naar het volgende leerjaar, vind je hier ook de overgangsnormen. Je weet dus altijd waar je aan toe bent.

Zodra de overgangsnormen, de LSP’s en de PTA’s zijn vastgesteld worden ze hier gepubliceerd.

Let op, je vindt steeds twee schooljaren PTA’s, kijk welke voor jou van toepassing is.