Ouderraad

De Ouderraad is een groep ouders die het leuk vindt om met de directeur actief mee te denken bij het vormgeven van goed onderwijs op UDO.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad komt eens in de 2 maanden bij elkaar om te bespreken wat er op de school speelt. Dat is twee richtingen op: Voor de directeur is het een mooie gelegenheid om te horen wat er aan de keukentafel besproken wordt over UDO. Voor de ouders is het een manier om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen op school. Ook is er dan de mogelijkheid je mening te geven en daarmee invloed uit te oefenen op de plannen.

Er is geen wettelijke grond voor de ouderraad (in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad) en dat maakt het ook wat informeler. Naast de tweemaandelijkse besprekingen hebben we ons voorgenomen om in ieder geval één informatiesessie te organiseren voor de ouders van de kinderen op UDO. Ook zullen we aanwezig zijn op ouderavonden, open dagen en af en toe wat van ons laten horen in een nieuwsbrief. Wij geloven namelijk dat als wij samen als ouders en school optrekken, wij onze kinderen het beste kunnen begeleiden naar een diploma ván school en voor het leven! Als ouderraad staan we daarom voor de verbinding tussen ouders en de school.

De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen komen versterken. Heeft u interesse? Mail dan naar udoouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl.

Om de verbinding te zijn tussen ouders en school willen we graag een klankbord zijn voor de ouders. Heeft u onderwerpen waarvan u wilt dat we ze bespreken? Mail deze dan ook aan udoouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl.