Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

UDO verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek/bibliotheek en de Collectieve leerling-verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.


De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen, zoals een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of stichting leergeld.

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen.