Ouderbijdrage

UDO verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met het aanbieden van extra activiteiten en schoolvoorzieningen. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek en de collectieve leerling-verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Het is ook goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er hier meer over bij Stichting Leergeld.

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 40,00.

Dit geld gebruiken we voor:

  • € 10,00 Culturele activiteiten (bijvoorbeeld CJP pas)
  • € 25,00 Schoolactiviteiten. (bijvoorbeeld introductiedagen, diploma-uitreiking, feesten en vieringen)
  • € 5,00 Diversen (o.a. ouderraad, ouderavonden)

Daarnaast zijn er activiteiten en/of excursies in een schooljaar waar soms extra kosten aan verbonden zijn. U ontvangt hierover een bericht. De bijdragen voor deze extra activiteiten en excursies zijn vrijwillig.

U ontvangt een mail van WIS Collect, zodat u snel en eenvoudig de (ouder)bijdrage kan voldoen via een link. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over WIS Collect.