Ongeoorloofd afwezig

Bij constatering van ongeoorloofd verzuim, dan wel onverklaard verzuim spreekt de verzuimcoördinator (VC) tijdens zijn/haar dagelijkse ronde de leerling aan. De VC maakt afspraken met de leerling en stelt de mentor op de hoogte.

  • Is een leerling 6 uur of meer afwezig geweest in een periode van 4 weken, dan neemt de coach telefonisch contact op met ouders om het verzuim van de leerling te bespreken.
  • Is een leerling 9 uren afwezig geweest in 4 weken dan heeft de coach een gesprek met ouders en leerling over het verzuim op school. De gemaakte afspraken worden in SOM genoteerd. Alle gemiste uren worden dubbel ingehaald.
  • Wanneer een leerling 16 uur verzuimt in een periode van 4 weken zal de verzuimco√∂rdinator een melding maken bij leerplicht via DUO. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De verzuimco√∂rdinator communiceert dit in overleg met de coach naar ouders.