Leef- en gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op UDO duidelijke afspraken en regels. Over hoe we met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je over het schoolplein fietst, te laat komt of uit de les wordt gestuurd.

Op UDO verwachten we dat je…

 • zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair en zorg je dat je je boeken gekaft hebt.
 • op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent.
 • je altijd meldt bij het Open Leer Centrum (OLC) als je te laat komt, ziek naar huis gaat of er uitgestuurd wordt.
 • gepaste kleding draagt.
 • in de school geen hoofddeksel draagt.
 • je jas niet meeneemt naar de les.
 • je mobiele telefoon of een andere beeld- of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de lokalen. (gebruik in de lokalen mag alleen in overleg met de leraar).
 • geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie.
 • geen rommel achterlaat in en om de school.
 • meedoet met verplichte corvee-activiteiten (via Somtoday zie je wanneer jouw klas aan de beurt is).
 • alleen in de aula of op het plein eet en drinkt.
 • niet rookt. UDO is rookvrij.
 • geen energy drankjes gebruikt in school of op het plein.
 • het plein tijdens pauzes en tussenuren niet verlaat. In uitzonderingsgevallen kun je toestemming krijgen van de teamleider van je leerjaar.
 • voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang bent.
 • alleen met toestemming gebruikmaakt van de lift (je kunt een liftpas aanvragen bij de mentor/coach, teamleider of bij het OLC).
 • alleen het binnenplein als pauzeruimte gebruikt.
 • in leerjaar 1, 2, 3 alleen fietst op het voorplein van en naar de fietsenkelder (ingang direct rechts om de hoek).
 • in leerjaar 4 met een scooter of fiets de ingang aan de Schuttersweg neemt en je scooter parkeert in het scootervak en je fiets in de fietsenkelder onder de techniektoren.
 • je fiets met een brede bak/drager aan de voorkant in de daarvoor bestemde vakken zet.
 • alleen gasten meeneemt de school in als je dit gemeld hebt bij de conciërge of het Expertisepunt.
 • na de lessen naar huis gaat (binnen 15 minuten) of naar het OLC gaat om te studeren.
 • uiteraard geen wapens, vuurwerk, drugs of alcohol bezit of verhandelt.

Deze afspraken gelden ook voor buitenschoolse activiteiten.