Topsport Talent en Ruimte voor Talent

UDO en UGO, samen met het Veluws College, behoren tot de 30 Topsport Talentscholen in Nederland. Als TTS-school (voorheen LOOT-school) mogen wij leerlingen met een NOC*NSF- status/KNVB-Beloftestatus speciale faciliteiten aanbieden. Voorbeelden daarvan zijn: ontheffing van vakken, vermindering van onderwijstijd, gespreid examen doen of verplaatsing van toetsen. Dit maatwerk maakt het mogelijk om de school- en topsportcarrière optimaal te kunnen combineren.

De scholen worden hierbij ondersteund door het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport. Op de site www.evot.nl staat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Topsport Talent School