Identiteit

UDO is een confessionele school met een christelijke achtergrond. Onze andere school UGO heeft een openbaar karakter. Dat merk je bijvoorbeeld bij de dagstart of tijdens feestdagen. Of tijdens de lessen levensbeschouwing en maatschappelijke vorming. In die lessen besteden we aandacht aan actualiteiten, maatschappelijke, religieuze en politieke onderwerpen. En dus ook aan de christelijke normen en waarden.