Duurzame school

Onze school doet mee aan duurzame initiatieven. In de lessen hebben we ook aandacht voor duurzaamheid en we doen mee aan de dag van de duurzaamheid.

UDO heeft ook haar dak beschikbaar gesteld voor stichting de Aa. Zij hebben zonnepanelen geplaatst om energie op te wekken voor de buurt. Door het dak beschikbaar te stellen draagt onze school bij aan verduurzaming.