Afwezigheid melden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een leerling afwezig is. Wij verwachten dat afwezigheid gemeld wordt door ouders en dat er een geldige reden voor is.

UDO heeft een verzuimcoördinator die zorgt voor de juiste afhandeling van ziektemeldingen en verlofaanvragen.

Ziek melden leerling

Bij ziekte verwachten wij dat ouders dit ’s morgens tussen 07.00 uur en 08.00 uur doorgeven. Dit kan op verschillende manieren:

- telefonisch, via nummer 055-3575312

- stuur een mailtje naar udoverzuim@veluwseonderwijsgroep.nl

Beter melden leerling

Zodra de leerling weer beter is, verwachten wij dat de ouders dit doorgeven. Wanneer u dit niet doet kan het gebeuren dat uw kind nog steeds als absent wordt gemeld door het registratie systeem. Uw kind kan dan ongemerkt spijbelen met alle gevolgen van dien.

U kunt uw kind op verschillende manieren beter melden.

Telefonisch op de dag van terugkomst, voorafgaand aan het eerste lesuur op het rooster van uw kind. (055-3575312)
Via de link in de bevestigingsmail die u van de verzuimcoördinator hebt ontvangen n.a.v. de verzuimmelding.
Stuur een mail naar udoverzuim@veluwseonderwijsgroep.nl met de details van uw kind, datum ziekmelding en terugkomst.

Te laat melden leerling

Als een ouder weet dat de leerling te laat gaat komen, dan graag telefonisch doorgeven aan school (055-3575312).

Aanvragen bijzonder verlof langer dan 1 dag

Voor het aanvragen van bijzonder verlof langer dan 1 dag wordt onderstaand formulier gebruikt.

Aanvraagformulier bijzonder verlof langer dan 1 dag leerling

Extra verlof voor meer dan 1 dag moet minimaal acht weken van tevoren bij de vestigingsdirectie worden aangevraagd. De aanvraag kan afgegeven worden bij de heer Streppel.