Afspraken

Als school hechten wij belang aan een prettig en veilig schoolklimaat. Elke leerling wil immers een fijne schooltijd hebben. Daarom maken wij met leerlingen en hun ouders afspraken over hoe wij binnen UDO en UGO met elkaar willen omgaan.

Voor het aanspreken op correct taalgebruik en goede fatsoensnormen gelden de volgende spelregels:

  1. Ik accepteer de ander en discrimineer daarom niet.
  2. Ik praat met anderen en niet over anderen.
  3. Ik gebruik in en buiten school geen geweld.
  4. Ik blijf van de spullen van een ander af.
  5. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.
  6. Ik scheld anderen niet uit.