Ouderbijdrage

UDO verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met het aanbieden van extra activiteiten en schoolvoorzieningen. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek en de collectieve leerlingverzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Het is ook goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er hier meer over bij Stichting Leergeld.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is 37,50 euro. U ontvangt een mail van WIS Collect, zodat u snel en eenvoudig de ouderbijdrage kan voldoen via een link. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over WIS Collect.

Hieronder vindt u uit welke artikelen de ouderbijdrage van 37,50 euro bestaat:

Artikel Bedrag
Leerlingverzekering 3,00
Solidariteitsbijdrage capaciteitsonderzoeken 4,50
Leerlingpas 1,75
Kosten ouderraad 1,25
Diploma-uitreiking 8,00
Mediatheek/bibliotheek 4,00
Div. leerlingactiviteiten* 15,00

* Onder diverse leerlingactiviteiten verstaan we o.a. kerst, sinterklaas, sportdagen, start en afsluiting van het schooljaar.