Onderwijsprogramma Sprengeloo

Onderwijsprogramma leerjaar 3 en 4

De leerlingen van Sprengeloo in leerjaar 3 en 4 maken het onderwijsprogramma af van Sprengeloo. Wat houdt dit precies in?

Profielen

Op Sprengeloo bieden we in leerjaar 3 en 4 de profielen:

  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Mobiliteit en transport (M&T)
  • Zorg en welzijn (Z&W)
  • Dienstverlening en Producten (D&P)

In onze profielen bieden we ruimte voor je talenten. Elk van de vier profielen bestaat voor Basis en Kader uit vier profieldelen, deze zijn verplicht. Daarnaast kies je vier keuzedelen. Een van de keuzedelen mag je ook uit een ander profiel kiezen. Voor mavo X-tra geldt dat je twee profieldelen volgt en twee keuzedelen bij je eigen gekozen profiel.

Derde leerjaar

Het derde leerjaar beginnen we met een introductie om je kennis te laten maken met je nieuwe mentor en docenten van de richting die je gekozen hebt. Daarnaast maken we je wegwijs in de vakken van leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 hebben we allerlei leuke projecten passend bij je profielvak en beginnen we naast de maatschappelijke verkenning (stage) ook met een snuffelstage.

Bij de snuffelstage krijg je een beeld van de organisatie van een bedrijf en de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen. Je kunt uitproberen of het werk in de sector je bevalt en je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze. Je traint je sociale vaardigheden en leert omgaan met collega’s. Je doet enige ervaring op met werken en leert wat onder een goede werkhouding wordt verstaan.

Vierde leerjaar

In het examenjaar heb je twee weken beroepsoriënterende stage vanuit de beroepsgerichte vakken. Ook hier zijn veel activiteiten gepland binnen en buiten de deur. We sluiten je schooltijd af met een barbecue, examenfeest (gala) en natuurlijk met het ophalen van je diploma!

Mavo X-tra
Speciaal voor ambitieuze mavoleerlingen die praktisch zijn ingesteld, is er de mogelijkheid om in leerjaar 3 en 4 de mavo X-tra te volgen. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die een mavo-/vmbo-tl-niveau hebben én voldoende energie om naast de theorie extra praktijk te volgen.

Voor leerjaar 3 en 4 geldt dat je bij mavo X-tra praktijkvakken krijgt die je niet krijgt op een gewone mavo. In de onderbouw ontdek je jouw talenten op een breed terrein doordat je extra vakken volgt en kennis maakt met de praktijkruimtes van de beroepsgerichte vakken. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een profiel waarin je verdergaat. In leerjaar 3 en 4 volg je wekelijks praktijkvakken. Je kunt kiezen uit de beroepsgerichte vakken: Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren en Energie of Mobiliteit & Transport. Daarnaast kun je kiezen voor LO-2 (examenvak sport), het vak beeldend, geschiedenis, nask2 en maatschappijkunde. Dat betekent méér vakken in dezelfde lestijd. Bovendien ga je elk jaar op stage. Door een gevarieerd aanbod van masterclasses is er ruimte voor individuele keuzes.