Onderwijsprogramma Edison College

Onderwijsprogramma leerjaar 3 en 4

De leerlingen van het Edison College in leerjaar 3 en 4 maken het onderwijsprogramma af van het Edison College. Wat houdt dit precies in?

Leerjaar 3 & 4


Kader en basis

In leerjaar 3 vmbo basis/kader is de werkwijze hetzelfde als in de onderbouw, de leerlingen werken ook hier in een leerstraat, per vak op eigen niveau. De leerstraat bestaat niet meer uit meerdere stamlokalen, maar uit vaklokalen. Leerlingen van de kaderopleiding hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo-plus).

De leerlingen in leerjaar 4 van vmbo basis en kader vervolgen hun lessen binnen het door hen gekozen profiel en doen hier examen in.

Mavo-plus

In leerjaar 3 mavo werken leerlingen in een stamlokaal. De werkwijze blijft hetzelfde als in de onderbouw. De leerlingen volgen de sportroute of de beroepsgerichte route. Aan het eind van het leerjaar wordt een keuze gemaakt voor het voortzetten van de gekozen route (sport en beroepsgerichte route) of voor de theoretische route, waarbij ze een extra (zevende) vak kiezen.

Leerroutes Mavo


Sportroute

In de bovenbouw van de mavo hebben de leerlingen 3 lesuren extra sport per week. In deze lessen leren zij hoe je een training moet geven een voeren zij samen met MBO-leerlingen opdrachten uit. Zoals het organiseren van sportactiviteiten voor (basis)scholen. Als de sportroute met succes afgerond is, kan de leerling zonder toelatingsexamen doorstromen naar naar ROC sport en bewegen of CIOS Arnhem. Dit geldt ook voor leerlingen die vanuit kader de sportroute hebben gevolgd.

Beroepsgerichte route

In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen 3 lesuren binnen de vmbo-profielen, PIE, HBR of D&P. In het 4e leerjaar kunnen de leerlingen hier examen in doen.

Theoretische route

In leerjaar 4 van de mavo kunnen leerlingen een extra theorievak kiezen, ze hebben dan geen extra sport of beroepsgericht vak. Deze route geeft een betere kans op doorstroming naar havo.

De leerlingen van 4 mavo hebben gekozen voor:

  • Sportroute (6 vakken + sport)
  • Beroepsgerichte route ( 6 vakken + beroepsgericht vak)
  • Theoretische route (7 vakken)

De theoretische route geeft een betere kans op doorstroming naar de havo.