Wat is de nieuwe leerweg?

De afdeling Zorg & Welzijn van UDO is vorig schooljaar gestart met de pilot ‘De Nieuwe Leerweg’ maar wat is nu de stand van zaken?

In het onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat en waarom er gaat veranderen in het vmbo.