Uitroepteken
Schrijf je in voor de Doe-middagen in november!
SluitenSluit icoon

Klachtenregeling

Als mensen samenwerken gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen.

Heeft u een klacht? In onderstaand schema ziet u bij wie u terecht kunt via het algemene telefoonnummer van de school 055-5357 300.

Klacht betreft Verwijzing naar
Situatie in een klas De coach/ mentor van uw kind
Een coach of mentor De teamleider van het betreffende leerjaar
Een docent De teamleider van deze docent
Een docent coördinator De teamleider die de docent-coördinator aanstuurt
Een conciërge De teamleider van deze conciërge.
Een teamleider De directeur
Een directeur De algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school Eerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzaken Eerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Verlofaanvragen De verzuimcoördinator
Rapporten Eerst de betreffende mentor/coach, daarna de teamleider van het betreffende leerjaar.
Bevordering Eerst de mentor/coach, daarna de teamleider van het betreffende leerjaar.
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) De examensecretaris
Ongewenste intimiteiten of vertrouwelijke zaken Vertrouwenspersoon
Levering boeken/boetes Mevrouw D. Schenk

Het bovenstaande stappenplan is onderdeel van de klachtenregeling van de Veluwse Onderwijsgroep. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kunt u aankloppen bij de landelijke klachtencommissie, waarbij UDO is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die daarvoor nodig is kunt u op school krijgen.

Adres Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T: (070) 386 16 97
E: info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org