Examen en PTA Edison College

Examen

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examen leerjaar 4 2022-2023

Vorig schooljaar is nog niet gestart als een cohort. Onderstaand vind je het PTA voor leerjaar 4 voor schooljaar 2022-2023.

PTA leerjaar 4 basis schooljaar 2022-2023

PTA leerjaar 4 kader schooljaar 2022-2023

PTA leerjaar 4 mavo schooljaar 2022-2023

Aanpassing PTA Duits leerjaar 4 (EC)

Examencohort 2022-2024

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2022-2024. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, maken ze in dit schooljaar (2022-2023). Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar, schooljaar 2023-2024, gemaakt. Dit wordt later toegevoegd.

PTA leerjaar 3 basis 2022-2023

PTA leerjaar 3 kader 2022-2023

PTA leerjaar 3 mavo 2022-2023

Examenreglement

Alle regels en afspraken rondom de examens zijn vastgelegd in het examenreglement. Deze vind je hieronder:

Examenreglement schooljaar 2022-2023